free web builder

SINGLECASE
LEGAL DISRUPTORS
CLUB

SPOLEČNĚ SMĚREM K INOVACÍM. PŘEDSTAVUJEME EXKLUZIVNÍ KLUB PRO PŘEDNÍ INOVÁTORY ČESKÉHO PRÁVA.


SIngleCase Legal Disruptors Club je série uzavřených setkání výrazných osobností mezi českými právními inovátory. Na pravidelné bázi klub sdružuje zástupce předních advokátních kanceláří a firemní experty z největších společností v Česku. Cílem klubu je vytvořit neformální platformu a iniciovat inovace, které prospějí trhu. Díky zapojení inovativní právně-technologické firmy SingleCase bude klub hledat také praktická řešení.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ / ZÁŘÍ 2020

V pořadí druhé klubové setkání SingleCase Legal Disruptors Club se uskutečnilo 14. září v prostorách společnosti Deloitte. V rámci klubu proběhlo také předání ocenění inovátorům českého práva Deloitte Legal Disruptors Awards. Účastníci setkání měli možnost diskutovat s finalisty ocenění jejich projekty a další témata v rámci separovaných MeetUpů. Akce byla neveřejná (na pozvání) a zůčastnilo se jí okolo padesáti účastníků z řad zástupců partnerů projektu a dalších výrazných osobností z oblasti práva.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ / ČERVEN 2020

Na konci června 2020 se vůbec poprvé sešla třicítka českých právních inovátorů. V prostorách Creative Dock účastníky uvítali Lucie Tvarůžková ze SingleCase a Jaroslav Kramer z Cover Story. Účastníci se v rámci neformálního networkingu věnovali digitalizaci transakcí, gamifikaci práva, možnosti vytvoření „tržiště právních služeb“ i v českých podmínkách či tématu „one stop shop“. Během večera se debatovalo také ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards, jehož výsledky byly vyhlášeny 14. září. Na první klubové setkání, které se uskutečnilo jako neveřejné, byli pozváni jak partneři projektu, tak vybraní zástupci právnické obce.

PROJEKT LEGAL DISRUPTORS

Nový projekt agentury Cover Story s názvem Legal Disruptors supported by Legito je platformou spojující právní inovátory z Česka, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy. Zaměřuje se na LegalTech, Byznysové inovace, rozvoj lidských zdrojů, marketing a další oblasti, které jsou pro rozvoj inovací na trhu právních služeb klíčové. Projekt slouží jako "centrum“ právních inovací v našem regionu a bude sdružovat lídry na trhu jak z oblasti advokátních kanceláří, tak největších korporací.

Platforma se soustředí na tři hlavní odnože:
Unikátní mezinárodní konferenci, lokální inovační klub a české ocenění pro právní inovátory.

Mobirise
Address

Cover Story s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech republic

Contacts

Jaroslav Kramer, Managing Partner
Email: jarda@coverstory.cz

Hana Jandusová, Event Manager
Email: hana@coverstory.cz