website templates

SINGLECASE
LEGAL DISRUPTORS
CLUB

SPOLEČNĚ SMĚREM K INOVACÍM. PŘEDSTAVUJEME EXKLUZIVNÍ KLUB PRO PŘEDNÍ INOVÁTORY ČESKÉHO PRÁVA.


SIngleCase Legal Disruptors Club je série uzavřených setkání výtazných osobností mezi českými právními inovátory. Na pravidelné bázi klub sdružuje zástupce předních advokátních kanceláří a firemní experty z největších společností v Česku. Cílem klubu je vytvořit neformální platformu a iniciovat inovace, které prospějí trhu. Díky zapojení inovativní právně-technologické firmy SingleCase bude klub hledat také praktická řešení.

1

PRVNÍ KLUBOVÉ SETKÁNÍ - STŘEDA 24. ČERVNA 2020

Uskuteční se v podvěčerních hodinách v Creative Dock. Tématem bude mimo jiné vůbec první ocenění pro právní inovátory, jehož nominace nyní finišují. (nominační formulář). Kromě networkingu se budeme těšit také na debatu o možném zaměření našeho klubu a inovacích. Na první klubové setkání jsou pozváni jak partneři projektu, tak vybraní zástupci právnické obce.

MÁM ZÁJEM O ÚČAST

Pokud máte zájem zůčastnit se prvního klubového setkání, vyplňte a odešlete prosím formulář. Účast Vám bude následně potvrzena. Počet míst je limitován.

PROJEKT LEGAL DISRUPTORS

Nový projekt agentury Cover Story s názvem Legal Disruptors supported by Legito je platformou spojující právní inovátory z Česka, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy. Zaměřuje se na LegalTech, Byznysové inovace, rozvoj lidských zdrojů, marketing a další oblasti, které jsou pro rozvoj inovací na trhu právních služeb klíčové. Projekt slouží jako "centrum“ právních inovací v našem regionu a bude sdružovat lídry na trhu jak z oblasti advokátních kanceláří, tak největších korporací.

Platforma se soustředí na tři hlavní odnože:
Unikátní mezinárodní konferenci, lokální inovační klub a české ocenění pro právní inovátory.

Mobirise
Address

Cover Story s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech republic

Contacts

Jaroslav Kramer, Managing Partner
Email: jarda@coverstory.cz

Hana Jandusová, Event Manager
Email: hana@coverstory.cz